Laagste prijs garantie
Nieuwe kade 1
9001 AE Grou
T (0566) 621309
F (0566) 622467
E info@oostergoo.nl
Sitemap
Geschiedenis

VAN LOGEMENT NAAR HOTEL OOSTERGOO

Het is nu bijna niet meer voor te stellen; de uitbater van het eerste logement aan de Nieuwe Kade, toen nog “Water- en Veldzigt” was tevens schoenmaker. Het was Jan Sjoerd van Stralen die in 1858 de deuren van het logement opende. Tien bemiddelde Grousters zorgden voor de grondaankoop en de bouw.

Het schilderij (rechts) van Bauke Annes de Jong uit 1850 geeft een impressie van de Nieuwe Kade vlak voor de bouw van het hotel. Rechts van de molen staat het pand waarin nu Cafe d'Oude Oost is gevestigd. Daarnaast werd in 1858 het logement “Water- en Veldzigt” gebouwd; het latere hotel Oostergoo.

Ruim 27 jaar heeft de familie van Stralen de scepter gezwaaid totdat zij in 1885 met een openbare verkoop van het Logement definitief afscheid namen. De nieuwe eigenaar werd Feike Dokter, kelner en schoenmaker te Grou. De unieke plek aan het water gaf een schitterend zicht op de zeilwedstrijden die toen nog op "de Grou" werden gehouden.

Hoe en wanneer de naam Oostergoo precies is ontstaan is niet bekend. Waarschijnlijk dankt het hotel haar naam aan de "Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo". Vanaf 1869 hield de vereniging met regelmaat zeilwedstijden op de “Grou”. Het boek "Friesland en de Friezen" uit 1877 noemt op p.120-121 al de naam Oostergoo: "...en ons jacht leit aan bij Herberg Oostergoo".

Sinds 1999 is Hotel Restaurant Oostergoo in handen van Marcel en Annemarie Oost.